2/24/2022 10:32:41 AM (5180)

Thông báo thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

 

Thời gian nhận hồ sơ: 

Từ ngày 21/02/2022 - 07/3/2022:

Sinh viên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Quản lý Nhà nước liên hệ cô Nguyễn Thị Thơ, giáo vụ khoa Chính trị học – SĐT: 0973031990.

Sinh viên ngành Luật liên hệ cô Ngô Hương Ly, giáo vụ khoa Chính trị học – SĐT: 0989166697.

Sinh viên ngành Công tác Thanh thiếu niên liên hệ cô Nguyễn Diệu Linh, giáo vụ khoa Công tác Thanh niên – SĐT: 0973918659.

Sinh viên ngành Quan hệ Công chúng liên hệ thầy Nguyễn Quý An, giảng viên khoa Công tác Thanh niên – SĐT: 0396206749.

Sinh viên ngành Công tác xã hội; Tâm lý học liên hệ cô Bùi Phương Thảo, giáo vụ khoa Công tác Xã hội - SĐT: 0818814777.

Các khoa tổng hợp gửi về phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (qua đồng chí Bùi Văn Dự, SĐT: 0963931221) trước ngày 14/3/2022.

 

 MẪU ĐƠN XIN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ tải tại đây

 MẪU ĐƠN XIN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP tải tại đây

 MẪU GIẤY CAM KẾT tải tại đây

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video