1/10/2022 9:19:40 PM (2398)

Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng năm 2021

 

Chiều ngày 6/1, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết trực tuyến công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2021 tại phòng họp nhà A, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Tham dự có TS. Nguyễn Hải Đăng , Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Phó giám đốc Học viện: TS. Hoàng Minh Tuấn, TS. Trần Thị Tuyết Nhung; đồng chí Đặng Anh Thao, Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ; đồng chí Đặng Nam Phương, Trưởng phòng kế hoạch tài vụ và toàn thể các cán bộ Trung tâm bồi dưỡng miền bắc, phân viện miền Nam Học viện ...

Thực hiện kế hoạch số 364-KH/TWĐTN-HVTTNVN ngày 30/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2021; Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ năm 2021 như sau:
Các hoạt động bồi dưỡng cấp trung ương, cấp tỉnh
Tổng kết đề án bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 bằng hình thức trực tuyến, dự thảo đề án bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2027 trình Chính phủ phê duyệt; Bồi dưỡng ứng cử viên Đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân (02 lớp 130 học viên học trực tiếp, tập trung tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh); Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ công tác Văn phòng (02 lớp trực tuyến cho khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam cho 200 học viên); Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn trong các trường Đại học, cao đẳng (03 lớp trực tuyến cho khu vực phía Bắc, Trung và khu vực phía Nam cho hơn 400 học viên); Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn trong các trường Trung học phổ thông (03 lớp trực tuyến cho khu vực miền Bắc, miền Trung - Tây nguyên và khu vực miền Nam cho 500 học viên);Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội và nghiệp vụ tham mưu vận hành CLB tư vấn và trợ giúp trẻ em trong các trường phổ thông, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, Nhà thiếu nhi cấp tỉnh (02 lớp trực tuyến cho khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam cho 339 học viên); Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức Đại hội Đoàn các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 (01 lớp trực tuyến cho 1 điểm cầu trực tiếp tại Trung ương cho 77 cán bộ Trung ương Đoàn và Đoàn thanh niên Bộ Công an, 66 điểm cầu cấp tỉnh cho 1010 học viên và 800 điểm cầu cấp huyện cho cán bộ làm công tác đại hội cấp cơ sở);Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội (theo nhu cầu 04 khóa, 300 học viên).
Các hoạt động hỗ trợ tỉnh
Hỗ trợ tỉnh, thành đoàn xây dựng chương trình, tổ chức lớp bồi dưỡng cho 33 tỉnh/thành phố (trong đó phía Bắc hỗ trợ 20 đơn vị, phía Nam hỗ trợ 13 đơn vị) nội dung chủ yếu cơ sở yêu cầu hỗ trợ gồm: Bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở, nghiệp vụ công tác Đoàn Hội, Đội cho cán bộ chuyên trách, giáo viên Tổng phụ trách; Bồi dưỡng công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp; Bồi dưỡng công tác Hội LHTN VN (đoàn kết tập hợp thanh niên); Bồi dưỡng công tác phụ trách Đội; Bồi dưỡng công tác Đoàn trong trường học phổ thông; Bồi dưỡng công tác Đoàn cho khối các cơ quan và doanh nghiệp; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn trong lực lượng vũ trang; Bồi dưỡng khởi nghiệp, sáng tạo, đổi mới, cách mạng công nghiệp 4.0; Bồi dưỡng kỹ năng huấn luyện, kỹ năng thực hành xã hội.
Sau khi nghe nội dung báo cáo, các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 như: Cố gắng bám sát đề án đào tạo,bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội 2022-2027 trình Chính phủ; Chủ động xác định rõ công việc, thiết kế xây dựng hệ thống đề cương video clip chuẩn hóa để phục vụ bồi dưỡng; Đảm bảo sự đổi mới liên tục trong phong cách, chất lượng giảng dạy để tạo dựng thương hiệu, tiếng vang từ các cấp cơ sở;...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng, TS. Nguyễn Hải Đăng - Giám đốc Học viện đã đánh giá cao báo cáo, ý kiến trao đổi và góp ý của các đại biểu tham dự, biểu dương những kết quả đã đạt được của công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2021; gợi mở những hạn chế còn tồn tại đồng thời nhấn mạnh tới một số nhiệm vụ mà Trung tâm bồi dưỡng và các cơ sở, phân viện, khoa, đơn vị có liên quan trong Học viện cần chủ trì hoặc phối hợp thực hiện: (1) Cần khẳng định lại vai trò, tiềm năng, lợi thế để cạnh tranh, phát triển công tác bồi dưỡng tại Học viện; (2) Bám sát, xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của chính phủ về đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2022-2027; (3) Phân tích các nhóm lớp, đề án đã tổ chức qua đó đầu tư lại, khắc phục các hạn chế về chương trình, phương thức, thời gian, tính chủ động trình kế hoạch, căn cứ cơ sở tổ chức; (4) Đa dạng hóa các chương trình, mục tiêu bồi dưỡng, chuyên đề đang là vấn đề nổi cộm được nhiều sự quan tâm của trung ương cũng như các địa phương tỉnh, huyện, xã có nhu cầu tham gia; (5) Phối kết hợp chặt chẽ, quyết liệt giữa các khoa, các đơn vị để gắn kết trí tuệ cả Học viện và Phân viện, phân công bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ giảng dạy, tham khảo các chuyên gia trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng; (6) Đảm bảo chất lượng đầu ra, nâng cao năng lực, chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ, học viên tham gia; (7) Nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại tổng thể những ưu nhược điểm đã đạt được trong năm vừa qua, xác định rõ mục tiêu phương hướng cho thời gian tới, bồi dưỡng và đào tạo phải là hai mảng quan trọng và tiềm năng nhất trong đề án chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2020-2025.

 

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video