11/4/2021 (2337)

KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021 (KHÓA 9)

ĐIỂM THI LẦN 2 (KHÓA 9)

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Lớp

Môn

Xem tại đây

TN

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng thuyết trình

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Tâm lý học phát triển

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

XH

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Luat 1

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Lý luận chung về NN&PL

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Luat 2

Tiếng Anh 2

Tải xuống

QHCC 1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

QHCC 2

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

QHCC 3

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

NN 1

Luật hiến pháp

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

NN 2

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

TLH

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

D

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Lý luận chung về NN&PL

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video