11/4/2021 (2012)

KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (KHÓA 8)

ĐIỂM THI LẦN 2 (KHÓA 8)

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Lớp

Môn

Xem tại đây

QHCC 1

Đạo đức học đại cương

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

QHCC 2

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

TN

Giáo dục học đại cương

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Lịch sử Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải xuống

XH

Công tác xã hội với trẻ em

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội

Tải xuống

Tham vấn trẻ em

Tải xuống

D

Học thuyết Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Tải xuống

Luat 1

Luật dân sự 2

Tải xuống

Luật hình sự 2

Tải xuống

Luật thương mại

Tải xuống

Luật tố tụng hành chính

Luật tố tụng hình sự

Tải xuống

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

 

Luat 2

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Luật dân sự 2

Tải xuống

Luật hình sự 2

Tải xuống

Luật thương mại

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Luat 3

Luật dân sự 2

Tải xuống

 

Luật thương mại

Tải xuống

 

Luật tố tụng hành chính

Tải xuống

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Học lại
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tải xuống
  Cơ sở văn hóa Việt Nam Tải xuống
  Luật dân sự 1 Tải xuống
  Luật hành chính Tải xuống
  Lý luận chung về công tác thiếu nhi Tải xuống
  Tâm lý học đại cương Tải xuống
  Tư tưởng Hồ Chí Minh Tải xuống
  Xã hôi học đại cương Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video