6/2/2021 11:22:31 AM (4057)

LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ( ÁP DỤNG CHO KHÓA 6)

 THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian, hình thức thi chuẩn đầu ra tiếng anh


Xem chi tiết Thông báo tại đây

Phụ lục 01 tại đây

Phiếu làm bài thi viết tại đây

Danh sách phòng thi

Phòng 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Thời gian chi tiết buổi thi - xem tại đây

 

Ghi chú:

- Sinh viên/học viên có quyền xin hoãn thi nếu không đáp ứng đủ điều kiện trong Phụ lục 01. Sinh viên/học viên gửi vào Mail: daotao@vya.edu.vn để xin hoãn thi. Hạn cuối cùng là 15h00 ngày 09.06.2021 (Soạn mail: Xin hoãn thi - Họ và tên; Khóa; Lớp; Số điện thoại)

 

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video