5/13/2021 3:03:15 PM (4749)

KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 ( KHÓA 8)

 ĐIỂM THI LẦN 2 KHÓA 8

HỌC KỲ 2 ( 2020 - 2021)

 

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

QHCC1

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

QHCC2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

D

Các đảng chính trị trên thế giới

Tải xuống

Chính trị học đại cương

Tải xuống

Kinh tế vĩ mô

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

LUAT 1

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Luật dân sự 1

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

LUAT 2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Luật dân sự 1

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Luật hình sự 1

Tải xuống

LUẬT 3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Luật dân sự 1

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Luật hình sự 1

Tải xuống

LUẬT 4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Luật dân sự 1

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Luật hình sự 1

Tải xuống

QLNN

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kinh tế vĩ mô

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

TN1

Công tác tổ chức, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Lý luận chung về công tác thanh niên

Tải xuống

Lý luận chung về công tác thiếu nhi

Tải xuống

Phương pháp công tác thiếu nhi

Tải xuống

Toán thông kê trong KHXH

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

XH

Công tác xã hội cá nhân

Tải xuống

Dân số và phát triển

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em

Tải xuống

Tâm lý học phát triển

Tải xuống

Tham vấn cơ bản

Tải xuống

Học lại K7

Chính trị học đại cương

Tải xuống

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Toán thông kê trong khoa học xã hội

Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video