5/9/2021 11:02:13 AM (6355)

DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2021 (NIÊN KHÓA 2017 - 2021)

 DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2021

NIÊN KHÓA 2017 - 2021

 

Xem tại đây

 

Ps: Sinh viên kiểm tra thông tin của cá nhân. Thời gian phản hồi từ 10.05.2121 đến hết ngày 30.05.2021. Nếu có gì nhầm lẫn có thể phản hồi về

Mail : daotao@vya.edu.vn

Nội dung phản hồi

Họ và tên; Lớp

Số điện thoại

 

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video