8/27/2014 2:52:46 PM (10764)

Chuẩn yêu cầu bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ kỹ năng đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội

CHUẨN YÊU CẦU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI, ĐỘI

 

ICán bộ Đoàn, Hội, Đội không chuyên trách

1.1. Bí thư chi đoàn

Được học lớp tập huấn bí thư chi đoàn

1.2. Chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên các trường cao đẳng, đại học

Được tập huấn qua lớp bí thư chi đoàn

Được tập huấn qua lớp nghiệp vụ đoàn trường học

1.3. Chức danh Tổng phụ trách Đội

Được học lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu về công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

II. Cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách

2.1. Cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách

Được học và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng)

2.2. Bí thư Đoàn cấp cơ sở (cấp xã)

Được học và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng)

Được học lớp tập huấn bí thư đoàn cấp cơ sở

2.3. Chức danh Bí thư Đoàn cấp huyện

- Được học và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng)

- Được tập huấn qua lớp bí thư đoàn cấp cơ sở

- Được tập huấn qua lớp bí thư đoàn cấp huyện

2.4. Chức danh Bí thư Đoàn cấp tỉnh

- Được học và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng)

- Được tập huấn qua lớp bí thư đoàn cấp huyện

- Được tập huấn qua lớp bí thư đoàn cấp tỉnh

2.5. Chức danh Trưởng ban Tổ chức/Kiểm tra/Tuyên giáo/Thiếu nhi/Trường học cấp tỉnh:

- Được học và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng)

- Được bồi dưỡng qua lớp kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về công tác Tổ chức/ công tác Kiểm tra/ công tác Tuyên giáo/công tác Đội/công tác Đoàn trong trường học

2.6. Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh:

- Được qua bồi dưỡng và cấp chứng chỉ “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng)

- Được tập huấn qua lớp bí thư đoàn cấp huyện

- Được tập huấn qua lớp nghiệp vụ chuyên sâu về công tác tập hợp đoàn kết thanh niên

2.7. Chức danh Bí thư Đoàn các trường cao đẳng, đại học

- Được học và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng)

- Được tập huấn qua lớp nghiệp vụ đoàn trường học

2.8. Chức danh cán bộ phụ trách, Thường trực Hội đồng Đội cấp huyện, cấp tỉnh

- Được qua bồi dưỡng và cấp chứng chỉ “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng)

- Được tập huấn qua lớp nghiệp vụ chuyên sâu về công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

2.9. Chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở/cấp huyện

- Được qua bồi dưỡng và cấp chứng chỉ “kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội” (chương trình 2 tháng) 

- Được tập huấn qua lớp nghiệp vụ chuyên sâu về công tác tập hợp đoàn kết thanh niên

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video