5/6/2021 (1598)

THÔNG BÁO HOÃN THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH NĂM 2021

 THÔNG BÁO

      Căn cứ tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hà Nội. Ban Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Thông báo đến toàn thể sinh viên đăng ký thi chuẩn đầu ra tiếng anh năm 2021 như sau

1. Tạm hoãn lịch thi chuẩn đầu ra tiếng anh ngày 09/05/2021

2. Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng anh sẽ được thông báo sau khi sinh viên quay lại học tập trung

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video