3/17/2021 9:07:58 AM (5959)

THÔNG BÁO THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

 THÔNG BÁO

V/v tổ chức ôn tập và thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy

 


            Thực hiện Quy định học và thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy, được đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ban hành theo quyết định số 160/QĐ-HVTTNVN ngày 16/04/2018 của Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên và kịp thời chuẩn bị tốt các điều kiện, tạo thuận lợi cho sinh viên được xét tốt nghiệp, Học viện thông báo về việc ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ như sau:

1. Đối tượng thi

Sinh viên hệ đại học chính quy các ngành tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chưa có chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ B1.

2. Định dạng bài thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ

- Bài kiểm tra gồm 04 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết

- Thời gian làm bài: 135 phút

- Bài thi gồm 03 phần:

+ Phần 1 (Nghe hiểu): 35 phút, 25 điểm/100 điểm

+ Phần 2 (Đọc, viết): 90 phút, 50 điểm/100 điểm

+ Phần 3 (Nói): 10 phút, 25 điểm/100 điểm

Sinh viên tham khảo dạng thức đề thi chi tiết trên Website của Học viện.

3. Điều kiện đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ

- Sinh viên đạt từ 50 điểm trở lên (tính theo thang điểm 100) và điểm mỗi phần thi không dưới 30% trong kỳ kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ được coi là đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh.

- Trường hợp sinh viên đạt từ 50 điểm trở lên nhưng kỹ năng nào đạt điểm dưới 8 điểm thì sinh viên phải thi lại kỹ năng đó (chỉ được thi lại một lần duy nhất).

- Trường hợp sinh viên đạt dưới 50 điểm thì phải thi lại cả 4 kỹ năng.

 4. Ôn tập trước khi thi

Để giúp sinh viên đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ,  Học viện tổ chức lớp ôn tập cho sinh viên. Sinh viên tự nguyện đăng kí tham gia khóa ôn thi và tuân thủ các quy định của khóa ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra trình độ B1 cụ thể như sau:

4.1. Thời gian và địa điểm đăng kí ôn thi

Học viện tiếp nhận đăng kí ôn tập từ ngày 01/03/2021 đến ngày 31/03/2021.

- Lệ phí ôn thi: 1.750.000 đồng (đã bao gồm tài liệu học tập)

- Sinh viên có nhu cầu ôn tập đến phòng Kế hoạch - Tài vụ (Tầng 1, nhà A) đóng lệ phí và cầm biên lai lên phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (P211, tầng 2, nhà D) để đăng kí vào danh sách ôn thi.

4.2. Lịch ôn thi

- Thời gian: Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 20/4/2021 (lịch ôn thi chi tiết sẽ thông báo sau).

- Địa điểm: Giảng đường Nhà C, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

5. Đăng kí thi và lịch thi

5.1. Đăng kí thi

Học viện tiếp nhận đăng kí thi từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 09/4/2021.

- Lệ phí thi: 250.000 đồng/01lần thi

- Sinh viên có nhu cầu đăng ký thi đến phòng Kế hoạch - Tài vụ (tầng 1, Nhà A) đóng lệ phí và cầm biên lai lên phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (P211, tầng 2, Nhà D) để đăng kí vào danh sách thi.

5.2. Lịch thi

- Thời gian: Chủ nhật, ngày 09/05/2021

+ Sáng: Từ 7h00 - 9h00: kiểm tra kỹ năng Nghe, Đọc, Viết

               Từ 9h30: Kiểm tra kỹ năng Nói

+ Chiều: Từ 13h30 - 17h30: kiểm tra kỹ năng Nói

- Địa điểm: Giảng đường Nhà C, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

6. Thông báo kết quả

Học viện sẽ thông báo kết quả trước ngày 15/5/2021.

Sinh viên thắc mắc về kết quả bài kiểm tra có thể làm đơn phúc khảo và nộp về phòng Đào tạo và Công tác sinh viên trước ngày 25/5/2021.

Kết quả thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Học viện có hiệu lực để xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong vòng 24 tháng.

Giám đốc Học viện giao cho phòng Đào tạo và Công tác sinh viên là đơn vị thường trực trong công tác tổ chức ôn thi, thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên có trách nhiệm phối hợp với Bộ môn Ngoại ngữ thuộc Khoa Cơ bản và các đơn vị trong Học viện tổ chức triển khai công việc theo đúng kế hoạch và quy định của Học viện.

Trong quá trình thực hiện, có vấn đề phát sinh, các đơn vị, cá nhân phản ánh qua phòng Đào tạo và Công tác sinh viên để kịp thời giải quyết./.

  

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video