1/31/2021 (1026)

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 05 - Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021

 

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 05 - Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021
 
Thứ, ngày
Thời gian
Nội dung
Thứ Hai
01/02
8h30
Lễ mitting kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Địa điểm: 62 Bà Triệu
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Hoàng Minh Tuấn
14h00
 
Thứ Ba
02/02
8h00
Họp về kế hoạch đào tạo online năm 2021
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trưởng các khoa, phòng
14h00
 
Thứ Tư
03/02
8h00
Tổng kết công tác Công đoàn năm 2020
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thành phần: Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn Học viện; BCH Công đoàn các bộ phận; các cá nhân được công đoàn các cấp khen thưởng.
14h00
 
Thứ Năm 04/02
08h00
 
14h00
Hội nghị cán bộ chủ chốt Trung ương Đoàn
Địa điểm: Khách sạn Khăn Quàng Đỏ
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Viện trưởng Viện NCTN, lãnh đạo Tạp chí Thanh niên, Phân viện miền Nam
Thứ Sáu
05/02
8h00
Hội nghị cán bộ chủ chốt Trung ương Đoàn
Địa điểm: Khách sạn Khăn Quàng Đỏ
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Viện trưởng Viện NCTN, lãnh đạo Tạp chí Thanh niên, Phân viện miền Nam
14h00
Giao ban công tác tuần
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các phòng, trung tâm trực thuộc Học viện.
Thứ Bảy
06/02
8h00
 
Chủ Nhật
07/02
8h00
 
 

 

Phần chữ đỏ là lịch mới thay đổi, bổ sung

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video