1/17/2021 (1246)

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 03 - Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

 

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 03 - Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021
 
Thứ, ngày
Thời gian
Nội dung
Thứ Hai
18/01
8h00
Họp về tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Kế hoạch Tài vụ, lãnh đạo khoa và bộ môn Công tác Thanh niên.
8h30
Họp về công tác tuyển dụng cán bộ năm 2021
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, trưởng các đơn vị có đề xuất tuyển dụng
9h00
Họp về công tác mua sắm, sửa chữa tài sản 2021
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ, Lãnh đạo phòng Quản trị.
10h00
Họp duyệt phân bổ kinh phí năm 2021
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ
10h30
Họp xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên đại học chính quy
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các khoa.
14h00
Đ/c Hoàng Minh Tuấn họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia
Địa điểm: P206, Bộ KH&CN, 133 Trần Duy Hưng
14h00
Họp về công tác sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Kế hoạch Tài vụ, Chủ tịch công Đoàn Học viện.
14h45
Duyệt tên đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trưởng các khoa, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Kế hoạch Tài vụ
15h30
Họp về kê khai tài sản, thu nhập lãnh đạo Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm, Viện nghiên cứu Thanh niên, Tạp chí Thanh niên, Phân viện miền Nam, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.
16h15
Họp xét thi đua quý IV
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Tổ chức Hành chính, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.
Thứ Ba
19/01
9h00
Giám đốc Học viện họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Đoàn
Địa điểm: 60 Bà Triệu
14h00
 
Thứ Tư
20/01
8h00
 
14h00
 
Thứ Năm 21/01
8h00
 
14h00
 
Thứ Sáu
22/01
8h00
Giao ban công tác tuần
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện. lãnh đạo các phòng, trung tâm trực thuộc Học viện
14h00
 
Thứ Bảy
23/01
8h00
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng bộ Trung ương Đoàn
Địa điểm: 62 Bà Triệu
Thành phần: BCH Đảng bộ Học viện và đại diện các tập thể cá nhân được khen thưởng
14h00
Hội nghị Tổng kết cơ quan Trung ương Đoàn
Địa điểm: 62 Bà Triệu
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Phân viện miền Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện và các cá nhân được khen thưởng cấp Trung ương Đoàn.
Chủ Nhật
24/01
8h00
 
 

 

Phần chữ đỏ là lịch mới thay đổi, bổ sung

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video