11/11/2021 (3634)

KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020 (KHÓA 8)

 ĐIỂM THI LẦN 2 KHÓA 8

HỌC KỲ 2 ( 2019-2020)

 

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

QHCC1

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

QHCC2

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

D

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Toán thống kê cho khoa học xã hội

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

LUAT 1

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Toán thống kê trong khoa học xã hội

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

LUAT 2

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Toán thống kê trong khoa học xã hội

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

LUẬT 3

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Toán thống kê trong khoa học xã hội

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

LUẬT 4

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Toán thống kê trong khoa học xã hội

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

QLNN

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

TN1

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Tâm lý học phát triển

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

XH

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Giáo dục học đại cương

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Học lại K7

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Toán thông kê trong khoa học xã hội

Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video