12/11/2020 (2557)

KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 KHÓA 6

 ĐIỂM THI LẦN 2 KHÓA 6

HỌC KỲ 2 ( 2019-2020)

 

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

D1

Chính sách xã hội

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Nghiệp vụ hành chính văn phòng

Tải xuống

Quản lý Nhà nước về dịch vụ công

Tải xuống

Quản lý Nhà nước về kinh tế

Tải xuống

Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước

Tải xuống

Tổ chức nhân sự hành chính Nhà nước

Tải xuống

Xây dựng Đảng về tổ chức

Tải xuống

D2

Chính sách xã hội

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Nghiệp vụ hành chính văn phòng

Tải xuống

Quản lý Nhà nước về dịch vụ công

Tải xuống

Quản lý Nhà nước về kinh tế

Tải xuống

Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước

Tải xuống

Tổ chức nhân sự hành chính Nhà nước

Tải xuống

Xây dựng Đảng về tổ chức

Tải xuống

D3

Chính sách xã hội

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Nghiệp vụ hành chính văn phòng

Tải xuống

Quản lý Nhà nước về dịch vụ công

Tải xuống

Quản lý Nhà nước về kinh tế

Tải xuống

Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước

Tải xuống

Tổ chức nhân sự hành chính Nhà nước

Tải xuống

Xây dựng Đảng về tổ chức

Tải xuống

TN1

Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Công tác văn phòng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

TN2

Công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Công tác văn phòng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Hội

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

XH

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

CTXH với người cao tuổi

Tải xuống

Giới và phát triển

Tải xuống

Lý thuyết CTXH

Tải xuống

Quản trị CTXH

Tải xuống

Sức khỏe cộng đồng

Tải xuống

Tổ chức văn hóa quần chúng

Tải xuống

Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Học lại K5

Tiếng anh chuyên ngành (CTTN)

Tải xuống

Công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Công tác văn phòng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Hội

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên

Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video