10/20/2020 3:13:46 PM (4584)

THÔNG BÁO LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ NĂM 2020

 LỊCH  THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

ĐỢT 4 - NĂM 2020

(Ngày 01/11/2020)

 

Ngày thi

Buổi

Thời gian

Môn thi

Hình thức

Địa điểm

Chủ nhật 01/11/2020

Sáng

7h00

Tiếng Anh

Nghe - Đọc - Viết

401, 402, 403

501, 502, 503

Sáng

09h30

Tiếng Anh

Nói

306 (gồm 401, 402)

401 (gồm 403, 401)

501 (gồm 502, 503)

Ghi chú:

1. Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút

2. Chuẩn bị thẻ sinh viên và Chứng minh thư nhân dân ( Căn cước công dân).

3. Không mang Túi  sách, điện thoại vào khu vực thi ( Nhà C)

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video