8/2/2020 (1548)

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 32 - Từ ngày 03/8/2020 đến 09/8/2020

 

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 32 - Từ ngày 03/8/2020 đến 09/8/2020

Thứ, ngày
Thời gian
Nội dung
Thứ Hai
03/8
8h00
Đ/c Hoàng Minh Tuấn dự chương trình tìm hiểu kiến thức QPAN theo giấy mời của Chi bộ Tổ dân phố 11
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà C
8h30
Họp triển khai công tác tháng 8
Thành phần: Ban giám đốc Học viện và trưởng các phòng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà A
9h30
Họp về công tác nhân sự và điều chuyển cán bộ tăng cường PVMN
Thành phần: Ban giám đốc Học viện, trưởng các phòng TC - HC, Quản trị, KH - TV
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà A
10h30
Họp về sắp xếp, sử dụng cơ sở vật chất Học viện
Thành phần: Ban giám đốc Học viện, Trưởng phòng Quản trị
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà A
14h00
Họp triển khai công tác bồi dưỡng
Thành phần: Ban giám đốc Học viện, Bộ phận bồi dưỡng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà A
15h30
Họp về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng
Thành phần: Ban giám đốc Học viện, Trưởng phòng TC-HC, KH-TV, Bộ phận bồi dưỡng.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà A
Thứ Ba
04/8
8h00
Họp Hội đồng Học viện
Thành phần: Các thành viên Hội đồng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
10h30
Họp cán bộ chủ chốt khối Đào tạo
Thành phần: Ban giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn TN.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thứ Tư
05/8
7h30
Đ/c Nguyễn Hải Đăng dự chương trình thực tế lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 5
Địa điểm: Hòa Bình
8h00
Hội thảo "Xây dựng chương trình đào tạo ngành Tâm lý học"
Thành phần: Ban giám đốc Học viện; toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Công tác xã hội; Đại biểu dự theo thư mời
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
14h00
 
Thứ Năm
06/8
8h00
Làm việc với khoa Cơ bản về công tác cán bộ
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Đặng Vũ Tùng, toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Cơ bản
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
10h00
Đ/c Nguyễn Hải Đăng dự hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn
Địa điểm: 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
13h30
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn mở rộng
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Viện trưởng Viện NCTN, Phó giám đốc PVMN, Tổng biên tập, Phó tổng biên tập Tạp chí Thanh niên.
Địa điểm: 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thứ Sáu
07/8
8h00
Hội nghị Sơ kết công tác Đảng cơ quan Trung ương Đoàn 6 tháng đầu năm 2020
Thành phần: BTV Đảng ủy Học viện, đ/c Nguyễn Văn Quyết, Lê Ánh Dương.
Địa điểm: 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
10h00
Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm cơ quan Trung ương Đoàn
Thành phần: Ban giám đốc Học viện, lãnh đạo Viện NCTN, lãnh đạo Tạp chí Thanh niên, lãnh đạo PVMN, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn TN Học viện.
Địa điểm: 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
14h00
Họp giao ban tuần
Thành phần: Ban giám đốc Học viện, lãnh đạo các phòng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà A
Thứ Bảy
08/8
8h00
 
Chủ Nhật
09/7
8h00
 

 - Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung
 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video