7/26/2020 (1270)

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 31 - Từ ngày 27/7/2020 đến 02/8/2020

 

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 31 - Từ ngày 27/7/2020 đến 02/8/2020
 
Thứ, ngày
Thời gian
Nội dung
Thứ Hai
27/7
8h00
 
14h00
 
Thứ Ba
28/7
10h00
Làm việc về phương án kiến trúc công trình Khối nhà hiệu bộ và giảng đường chính Học viện.
Thành phần: Ban giám đốc Học viện
Địa điểm: 60 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
14h00
 
Thứ Tư
29/7
8h00
 
14h00
 
Thứ Năm
30/7
8h00
 
14h00
 
Thứ Sáu
31/7
8h00
Họp giao ban tháng 8
Thành phần: Ban giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn TN Học viện.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà A
10h30
Làm việc với BTV Công đoàn Học viện
Thành phần: Ban giám đốc, BTV Công đoàn Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà A
14h00
Họp Ban tổ chức các lớp Bồi dưỡng bí thư đoàn cấp xã
Thành phần: Ban giám đốc Học viện, Ban tổ chức lớp
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà A
15h00
Họp về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng
Thành phần: Ban giám đốc Học viện, Trưởng phòng TC-HC, KH-TV, Bộ phận bồi dưỡng.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà A
15h00
Phổ biến quy chế thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC, K9, Khối các cơ quan Trung ương
Thành phần: Phòng Đào tạo và công tác sinh viên
Địa điểm: Tầng 3, nhà C
Thứ Bảy
01/8
8h00
Thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC, K9, Khối các cơ quan Trung ương
Các đơn vị thực hiện theo kế hoạch
Chủ Nhật
02/7
8h00
 
- Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung

 

 

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video