7/2/2020 (1649)

ĐIỂM THI LẦN 2 - KHÓA 8 - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2019-2020

 ĐIỂM THI LẦN 2 KHÓA 8

HỌC KỲ 1 ( 2019-2020)

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

QHCC 1

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

QHCC2

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

D

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Luat 1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Luat 2

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Luat 3

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Luat 4

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

QLNN

Chính trị học đại cương

 Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

TN

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

XH

Nhập môn công tác xã hội

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Học lại Khóa 7

Tiếng Anh 1

Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video