6/16/2020 8:29:35 AM (5575)

THÔNG BÁO LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH THÁNG 6 NĂM 2020

 LỊCH  THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

ĐỢT 3 - NĂM 2020

(Ngày 21/06/2020)

 

Ngày thi

Buổi

Thời gian

Môn thi

Hình thức

Địa điểm

Chủ nhật 21/06/2020

Sáng

7h00

Tiếng Anh

Nghe - Đọc - Viết

401 - 402 - 403

404 - 405

Sáng

09h30

Tiếng Anh

Nói

P401,402

(Thi tại P.401)

P403

(Thi tại P.405)

P404, 405

(Thi tại P.306)

Ghi chú:

1. Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút

2. Chuẩn bị thẻ sinh viên và Chứng minh thư nhân dân ( Căn cước công dân).

3. Không mang Túi sách, điện thoại vào khu vực thi ( Nhà C)

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video