5/20/2020 5:54:06 PM (12626)

Học viện Thanh thiếu niên khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 5, Khối các cơ quan Trung ương

 

          Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2020, Học viện Thanh thiếu niếu Việt Nam phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và phòng Đào tạo vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán nhà nước khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối các cơ quan Trung ương khóa 5 năm 2020 hình thức không tập trung cho đối tượng là cán bộ Kiểm toán nhà nước.      Tới dự lễ khai giảng về phía Học viện Thanh thiếu niên có đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; về phía Vụ Tổ chức cán bộ Kiểm toán Nhà nước có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Kiểm toán nhà nước và 59 học viên của lớp học.
          Phát biểu khai giảng, đồng chí Nguyễn Hải Đảng, Bí thư Đảng ủy Học viện thông qua quá trình phát triển của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và lưu ý một số vấn đề qua khóa học này, các đồng chí học viên được trang bị những kiến thức một cách có hệ thống gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương. Do vậy, Các học viên cần phải cố gắng thu xếp thời gian để tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình đào tạo, thực hiện nghiêm túc những quy định của lớp học.
          Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Kiểm toán nhà nước  phát biểu cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc nhà trường đã quan tâm mở lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị – hành chính đầu tiên cho đội ngũ cán bộ Kiểm toán nhà nước. Đồng chí đề nghị mỗi học viên cần phải nhận thức rõ việc học tập, nâng cao trình độ, trong đó có học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay.

 

          Đại diện Ban Cán sự lớp, đồng chí Nguyễn Xuân Trung đã phát biểu cảm ơn Ban tổ chức lớp đã tạo điền kiện giúp đỡ mở lớp và nêu cao ý thức trách nhiệm khi tham gia khóa học, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế đào tạo, có phương pháp học tập tốt.
 
Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng
 
Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng vụ Kiểm toán nhà nước phát biểu cảm ơn
 
Đ/c Nguyễn Xuân Trung, đại diện tập thể lớp hứa quyết tâm
 
Tập thể lớp chụp ảnh lưu niệm

 

Tin và ảnh: Bùi Dự

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video