3/9/2020 (2060)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH NHẬN VÀ THI CAO HỌC ĐỢT 1- 2020

 THÔNG BÁO

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

1. Thời gian đào tạo: 24 tháng

2. Ngành và chỉ tiêu đào tạo

- Ngành đào tạo:  Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

- Mã ngành:           8310202

- Chỉ tiêu:               50

- Hình thức đào tạo:

 + Chính quy không tập trung: Học thứ 7, chủ nhật

3. Hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ gồm:

1) Phiếu đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ 02 bản (theo mẫu).

2) Công văn cử đi thi của cơ quan quản lý.

3) Sơ yếu lý lịch

4) Bản sao công chứng bằng đại học và bảng điểm (Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do nước ngoài cấp phải có bản dịch kèm theo) và phải được Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận.

5) Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)

6) Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp (bắt buộc với các đối tượng ngành gần, ngành phù hợp và ngành khác).

7) 01 giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa.

8) 02 ảnh 3 x 4 cho vào phong bì ghi rõ họ tên.

9) 02 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ của thí sinh (địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại bàn và di động để liên hệ).

4. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

Từ 18/11/2019 đến 11/09/2020. Thí sinh học bổ sung kiến thức nộp trước ngày 24/06/2020.

Thời gian thi: 03, 04/10/2020

Hồ sơ theo mẫu của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại.

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, địa chỉ: Số 3, Phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38343837.

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video