LỊCH CÔNG TÁC Tuần 52 - Từ ngày 23/12 đến 29/12/2019

10/12/2020 811

 

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 52 - Từ ngày 23/12 đến 29/12/2019
 



Thứ, ngày
Thời gian
Nội dung
Thứ Hai
23/12
8h00
Làm việc với Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang
Thành phần: Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang
9h00
Đ/c Hoàng Minh Tuấn dự Hội nghị Đoàn chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam
Địa điểm: Khách sạn Khăn quàng đỏ
13h30
Đ/c Hoàng Minh Tuấn dự Hội nghị Đoàn UBTW Hội LHTN Việt Nam
Địa điểm: Khách sạn Khăn quàng đỏ
Thứ Ba
24/12
8h00
 
14h00
 
Thứ Tư
25/12
8h00
Duyệt chương trình công tác 2020 của Đoàn thanh niên Học viện
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các phòng , Kế toán trưởng, Cán bộ Đoàn chuyên trách và Ban thường vụ Đoàn thanh niên Học viện.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
9h00
Họp ban Tư vấn tuyển sinh năm 2020
Thành phần: Theo quyết định thành lập
Địa điểm: P212, nhà D
10h00
Họp về phong cách sinh viên Học viện
Thành phần: Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Đào tạo, Ban thường vụ Đoàn thanh niên Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
10h30
Duyệt chương trình công tác 2020 của Công đoàn Học viện
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các phòng , Kế toán trưởng và Ban thường vụ Công đoàn Học viện.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
14h00
Đ/c Nguyễn Hải Đăng họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà 62 Bà Triệu, Hà Nội
Thứ Năm
26/12
8h00
Duyệt kế hoạch công tác năm 2020 của phòng Tổ chức - Hành chính
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Quản trị, Kế hoạch - Tài vụ, Kế toán trưởng và cán bộ, viên chức phòng Tổ chức - Hành chính
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
9h00
Duyệt kế hoạch công tác năm 2020 của phòng Quản trị
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài vụ, Kế toán trưởng và cán bộ, viên chức phòng Quản trị
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
10h00
Duyệt kế hoạch công tác năm 2020 của phòng Kế hoạch - Tài vụ
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Quản trị, Tổ chức - Hành chính và cán bộ, viên chức phòng Kế hoạch - Tài vụ
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
11h00
Duyệt kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Thông tin - Thư viện
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Quản trị, Kế hoạch - Tài vụ, Kế toán trưởng và cán bộ, viên chức Trung tâm Thông tin - Tư viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
14h00
Duyệt kế hoạch công tác năm 2020 của phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Quản trị, Kế hoạch - Tài vụ, Kế toán trưởng và cán bộ, viên chức phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
15h00
Duyệt kế hoạch công tác năm 2020 của khoa Chính trị học
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Quản trị, Kế hoạch - Tài vụ, Kế toán trưởng và cán bộ, giảng viên khoa Chính trị học.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
16h00
Duyệt kế hoạch công tác năm 2020 của khoa Công tác xã hội
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Quản trị, Kế hoạch - Tài vụ, Kế toán trưởng và cán bộ, giảng viên khoa Công tác xã hội.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
17h00
Duyệt kế hoạch công tác năm 2020 của khoa Cơ bản
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Quản trị, Kế hoạch - Tài vụ, Kế toán trưởng và cán bộ, giảng viên khoa Cơ bản.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thứ Sáu
27/12
8h00
Giao ban tháng 12
Thành phần: Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Kế toán trưởng Học viện.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
10h30
Trao quyết định về công tác cán bộ
Thành phần: Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Kế toán trưởng Học viện; Các cán bộ nhận quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
13h30
Duyệt kế hoạch công tác năm 2020 của khoa Công tác thanh niên
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Quản trị, Kế hoạch - Tài vụ, Kế toán trưởng và cán bộ, giảng viên khoa Công tác thanh niên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
14h30
Duyệt kế hoạch công tác năm 2020 của khoa Công tác thiếu nhi
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Quản trị, Kế hoạch - Tài vụ, Kế toán trưởng và cán bộ, giảng viên khoa Công tác thiếu nhi.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
15h30
Duyệt kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Kỹ năng xã hội
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Quản trị, Kế hoạch - Tài vụ, Kế toán trưởng và cán bộ Trung tâm Kỹ năng xã hội.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
16h00
Tổng kết và trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính TW Đoàn, K9
Thành phần: Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng; kế toán trưởng Học viện, đại biểu dự theo giấy mời.
Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà C
Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung, phòng Quản trị chuẩn bị hội trường, phòng TC - HC chuẩn bị giấy mời BTC lớp và nước uống, chụp ảnh đưa tin về hoạt động.
Thứ Bảy
28/12
8h00
 
Chủ Nhật
29/12
8h00
Họp Hội đồng Học viện
Thành phần: Thành viên Hội đồng Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
  
- Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung
 
LỊCH NHÂN ĐỀ THI KHÓA 8 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
 
TT             KHOA                      SỐ MÔN                   THỜI GIAN
1               Cơ bản                       3 môn                     Sáng Thứ 2 ngày 23/12/2019
2               Công tác xã hội          6 môn                     Chiều Thứ 2 ngày 23/12/2019
3               Chính trị học               3 môn                     Sáng Thứ 3 ngày 24/12/2019
 
Ghi chú: Đề nghị Lãnh đạo các khoa cử giảng viên đến Phòng Đào tạo thực hiện việc bốc thăm đề thi, sao đề thi và niêm phong đề thi. Việc sao đề thi thực hiện tại phòng Hành chính.