THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 4 ĐƠT 3 - NĂM 2019

12/4/2019 354

LỊCH  THI TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 4 ĐỢT 3 NIÊN KHÓA 2015 - 2019

 (Kèm theo kế hoạch số:  47 /KH-HVTTNVN  ngày   29 tháng  11   năm 2019)

 

Ngày thi

Buổi

Thời gian

Môn thi

Địa điểm

Ngành

30/12/2020

Sáng

9h00

Tập trung

P.202

Cả 3 ngành

Chiều

13h30

Môn Khoa học Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh: Triết học + Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin

P.202; P.204

Cả 3 ngành

31/12/2019

Sáng

7h30

Môn Cơ sở ngành: Học thuyết Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng + An sinh xã hội + Lý luận chung về công tác Thanh niên + Phương pháp công tác Thiếu nhi

P.202; P.204

Cả 3 ngành

Chiều

13h30

Môn Chuyên ngành: Xây dựng Đảng về tổ chức + Quản lý hành chính Nhà nước Việt Nam + Phát triển cộng động + Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh + Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh

P.202; P.204

Cả 3 ngành

  

 

Sinh viên nộp đơn đăng ký dự thi từ ngày 04/12/2019 đến hết ngày 20/12/2019 tại Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên – P211 nhà D