LỊCH CÔNG TÁC Tuần 49 - Từ ngày 02/12đến 08/12/2019

12/1/2019 738

 

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 49 - Từ ngày 02/12đến 08/12/2019
 

Thứ, ngày
Thời gian
Nội dung
Thứ Hai
02/12
9h00
Nghe báo cáo về phương án xây dựng Website Học viện
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Đào tạo, bộ phận tuyển sinh, lãnh đạo phòng Kế hoạch Tài vụ, trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính, trưởng phòng Quản trị, BTV Đoàn thanh niên Học viện.
14h00
Làm việc với Đoàn Thanh niên Học viện về tổ chức Đại hội và chương trình tình nguyện mùa đông.
Thành phần: Ban giám đốc, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Ban Thường vụ Đoàn TN Học viện, cán bộ đoàn chuyên trách.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
16h00
Họp các bộ phận chuẩn bị Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Đỗ Ngọc Hà
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà 62 Bà Triệu, Hà Nội
Thứ Ba
03/12
9h00
Kiểm tra công tác Đảng của Đảng bộ Trung ương Đoàn
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng
Địa điểm: Nhà xuất bản Kim Đồng
13h00
Kiểm tra công tác Đảng của Đảng bộ Trung ương Đoàn
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng
Địa điểm: Trung tâm khoa học Công nghệ và tài năng trẻ
15h00
Giao ban với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà 62 Bà Triệu, Hà Nội
17h30
Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở của Đ/c Phạm Thị Thanh Mai
Thành phần: Theo quyết định thành lập hội đồng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thứ Tư
04/12
8h00
Làm việc với Đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà 62 Bà Triệu, Hà Nội
14h00
 
Thứ Năm
05/12
9h00
Kiểm tra công tác Đảng của Đảng bộ Trung ương Đoàn
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng
Địa điểm: Trung tâm hỗ trợ thanh niên nông thôn
14h00
 
Thứ Sáu
06/12
8h00
Giao ban tuần
Thành phần: Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, kế toán trưởng
Địa điểm: Phòng họp tần 2 Nhà A
14h00
Họp Ban Chấp hành Đảng ủy học viện
Thành phần: Các đồng chí đảng ủy viên
Địa điểm: Phòng họp tần 2 Nhà A
15h00
Họp kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tuyển viên chức 2019
Thành phần: Hội đồng tuyển dụng, Trưởng phòng Quản trị
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thứ Bảy
07/12
8h00
 
15h00
Khai mạc Kỳ thi tuyển viên chức 2019
Thành phần: Hội đồng tuyển dụng, Ban coi thi
Địa điểm: P202 nhà C
16h00
Họp Ban coi thi
Thành phần: Ban coi thi
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Chủ Nhật
08/12
8h00
Thi vòng 1, Kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
Địa điểm: P202, 204, nhà C
Các đơn vị thực hiện theo kế hoạch
  
- Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung