11/8/2019 10:33:18 AM (7106)

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên năm 2019

 Với mong muốn nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp và nghe ý kiến đóng góp, chia sẻ của cựu sinh viên. Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đề nghị Anh/Chị vui lòng dành thời gian để đọc và cung cấp thông tin theo nội dung dưới đấy bằng cách đánh dấu vào câu trả lời hoặc điền thông tin vào khoảng trống. Học viện đảm bảo các thông tin cá nhân trong phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật.Những ý kiến đóng góp, chia sẻ của anh/chị sẽ là cơ sở để Học viện nghiên cứu, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Xin vui lòng nhấn vào đường link https://forms.gle/SDXQjG8gUTb7fREv5

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video