Thông tin tuyển sinh năm 2020

6/10/2021 1067

 THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

 

          Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thông tin tuyển sinh các hệ đào tạo tại Học viện năm 2020 như sau:

 

I. Hệ đào tạo Thạc sĩ

1. Ngành và chỉ tiêu đào tạo

- Ngành đào tạo:  Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

- Mã ngành:           8310202

- Chỉ tiêu:               50 (Đợt 1: 30 chỉ tiêu; Đợt 2: 20 chỉ tiêu)

2. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

+ Đợt 1: Từ 18/11/2019 đến 24/02/2020. Thí sinh học bổ sung kiến thức nộp trước ngày 03/01/2020.

+ Đợt 2: Từ 01/06/2020 đến 11/09/2020. Thí sinh học bổ sung kiến thức nộp trước ngày 24/07/2020.

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, địa chỉ: Số 3, Phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38343837.

Chi tiết xem tại đây      Mẫu đơn

II. Hệ đào tạo Đại học

          1. Hệ chính quy:

          a. Đối tượng: Đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

b. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

c. Chỉ tiêu tuyển sinh: Phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 50%; Phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông 50%.

d. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo cả hai phương thức: Xét kết quả thi trung học phổ thông quốc gia; Xét học bạ trung học phổ thông (THPT). Thí sinh có thể chọn một trong hai phương thức hoặc tham gia cả hai phương thức.

e. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

Theo thời gian và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

f. Ngành đào tạo: 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

 
 

1

Quan hệ công chúng

7320108

 

2

Quản lý nhà nước

7310205

 

3

Luật

7380101

 

4

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

7310202

 

5

Công tác Xã hội

7760101

 

6

Công tác Thanh thiếu niên Học tại TP. Hà Nội

7760102

 

Công tác Thanh thiếu niên Học tại TP. Hồ Chí Minh

7760102

 

            Chi tiết xem tại đây

          2. Hệ vừa làm vừa học:

          a. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

          - Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 100 chỉ tiêu

- Ngành Công tác xã hội: 100 chỉ tiêu

- Ngành Công tác thanh thiếu niên: 100 chỉ tiêu

- Ngành Quan hệ Công chúng: 100 chỉ tiêu

- Ngành Quản lý Nhà nước: 100 chỉ tiêu

- Ngành Luật: 100 chỉ tiêu

b. Đối tượng: Đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

c. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

          d. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

          -   Thời gian:

+ Đợt 1: từ 15/11/2019 đến 15/03/2020    

+ Đợt 2: từ 15/06/2020 đến 15/10/2020    

-   Địa điểm: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Chi tiết xem tại đây     Tải mẫu phiếu

III. Hệ bồi dưỡng tập huấn

          - Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội (265 tiết)

          - Nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

          - Bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo các chức danh

            Chi tiết xem tại đây

Liên hệ:

PHÒNG 111 nhà D - PHÒNG TUYỂN SINH

Số 3 Phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0989770066 - Điện thoại: 024.32115861 - 024.38343837

Website: http://vya.edu.vn - Email: daotao@vya.edu.vn

Fanpage:www.facebook.com/hocvienthanhnienvietnam