Bảng điểm tổng hợp khóa 5 (kỳ 1 đến kỳ 6)

9/23/2019 2155

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHÓA 5

(Từ kỳ 1 đến kỳ 6)

STT

Lớp

Tải xuống

1

K5 - D1

Xem tại đây

2

K5 - D2

Xem tại đây

3

K5 - D3

Xem tại đây

4

K5 - TN1

Xem tại đây

5

K5 - TN2

Xem tại đây

6

K5 - XH

Xem tại đây

 

BẨNG ĐIỂM ĐÃ CẬP NHẬP ĐIỂM LẦN 2 VÀ ĐIỂM HỌC CẢI THIỆN 

 

Mọi thắc mắc sinh viên gửi về địa chỉ Mail : daotao@vya.edu.vn

           Nội dung:    - Họ và tên - Ngày sinh - Lớp

                             - Nội dung thắc mắc

          Sinh viên có nhu cầu học hoàn thiện chương trình đào tạo làm đơn gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 05.10.2019