9/23/2019 (3888)

Bảng điểm tổng hợp khóa 5 (kỳ 1 đến kỳ 6)

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHÓA 5

(Từ kỳ 1 đến kỳ 6)

STT

Lớp

Tải xuống

1

K5 - D1

Xem tại đây

2

K5 - D2

Xem tại đây

3

K5 - D3

Xem tại đây

4

K5 - TN1

Xem tại đây

5

K5 - TN2

Xem tại đây

6

K5 - XH

Xem tại đây

 

BẨNG ĐIỂM ĐÃ CẬP NHẬP ĐIỂM LẦN 2 VÀ ĐIỂM HỌC CẢI THIỆN 

 

Mọi thắc mắc sinh viên gửi về địa chỉ Mail : daotao@vya.edu.vn

           Nội dung:    - Họ và tên - Ngày sinh - Lớp

                             - Nội dung thắc mắc

          Sinh viên có nhu cầu học hoàn thiện chương trình đào tạo làm đơn gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 05.10.2019

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video