8/14/2019 11:13:19 AM (4031)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 4 ĐỢT 2 NIÊN KHÓA 2015 - 2019

 LỊCH  THI TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 4 ĐỢT 2 NIÊN KHÓA 2015 - 2019

 (Kèm theo kế hoạch số:  22 /KH-HVTTNVN  ngày  13 tháng 08 năm 2019)

 

Ngày thi

Buổi

Thời gian

Môn thi

Địa điểm

Ngành

14/09/2019

Sáng

7h30

Tập trung

P302 nhà C

Cả 3 ngành

Chiều

13h30

Môn Khoa học Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh: Triết học + Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin

601, 602, 603, 604

Cả 3 ngành

15/09/2019

Sáng

7h30

Môn Cơ sở ngành: Học thuyết Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng + An sinh xã hội + Lý luận chung về công tác Thanh niên + Phương pháp công tác Thiếu nhi

601,602

Cả 3 ngành

Chiều

13h30

Môn Chuyên ngành: Xây dựng Đảng về tổ chức + Quản lý hành chính Nhà nước Việt Nam + Phát triển cộng động + Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh + Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh

601,602

Cả 3 ngành

   1. Sinh viên các khóa viết đơn đăng ký môn thi lại và biên lai thu lệ phí nộp tại Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên từ ngày 19/08/2019 đến hết ngày 06/09/2019

 

2. Lệ phí thi: 500.000 đồng/môn nộp tại Phòng Kế hoạch - Tài vụ

3. Danh sách phòng thi được niêm yết tại bảng tin Học viện trước ngày 10/09/2019

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video