ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHÓA 4 - ĐỢT 1 NĂM 2019

5/17/2019 2306

 ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 4

ĐỢT 1 NĂM 2019

 

Ngành Công tác xã hội

Ngành Công tác Thanh thiếu niên

Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Thi lại

Ghi chú:

- Thời gian nhận đơn phúc khảo từ 17.05.2019 đến 17h00 ngày 03.06.2019 tại Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên.