3/29/2019 11:40:48 AM (5151)

LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 4 - HỆ CHÍNH QUY

LỊCH  THI TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 4 NIÊN KHÓA 2015 - 2019

(Từ ngày 10/05/2019 đến ngày 12/05/2019)

Ngày thi

Buổi

Thời gian

Môn thi

Địa điểm

Ngành

10/05/2019

Chiều

15h00

Học nội quy, quy chế thi tốt nghiệp

Hội trường lớn

Cả 3 ngành

Thứ 7 11/05/2019

Sáng

7h30

Môn Khoa học Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh:

Triết học Mác-LêNin

501, 502, 503, 504, 505, 506

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Chiều

13h30

Môn Khoa học Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh:

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin

401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504

Công tác Thanh thiếu niên - Công tác xã hội

Chủ nhật 12/05/2019

Sáng

7h30

Môn Cơ sở ngành:

Học thuyết Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

501, 502, 503, 504, 505

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Môn Cơ sở ngành:

An sinh xã hội

401, 402, 403

Công tác xã hội

Môn Cơ sở ngành:

Lý luận chung về công tác Thanh niên

601,602,603

Công tác Thanh thiếu niên

Môn Cơ sở ngành:

Phương pháp công tác Thiếu nhi

604, 605

Chiều

13h30

Môn Chuyên ngành:

Xây dựng Đảng về tổ chức

502, 503, 504

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Môn Chuyên ngành:

Quản lý hành chính Nhà nước Việt Nam

501

Môn Chuyên ngành:

Phát triển cộng động

401, 402, 403

Công tác xã hội

Môn Chuyên ngành:

Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

601,602,603

Công tác Thanh thiếu niên

Môn Chuyên ngành:

Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh

604, 605

 

Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video