3/6/2019 2:35:03 PM (12284)

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 4 - NIÊN KHÓA 2014 - 2019

 

 

 LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 4

NIÊN KHÓA 2015 - 2019

 

          Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019, Giám đốc Học viện thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 4 (niên khóa 2015 - 2019) như sau:

NGÀY

THỜI GIAN

MÔN

ĐỊA ĐIỂM

LỚP

25/03/2019

7h30 - 11h30

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-LêNin

P.302

XH1,2

13h00 - 17h30

7h30 - 11h30

Phương pháp công tác Thiếu nhi

P.202

TN1,2,3

13h00 - 17h30

7h30 - 11h30

Quản lý hành chính Nhà nước Việt Nam

P.204

D1,2,3

13h00 - 17h30

27/03/2019

7h30 - 11h30

Triết học Mác - LêNin

Hội trường tầng 2 nhà C

D1,2,3

13h00 - 17h30

7h30 - 11h30

Lý luận chung về công tác Thanh niên.

P.302

TN1,2,3

13h00 - 17h30

7h30 - 11h30

Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh

P.202

TN1,2,3

13h00 - 17h30

28/03/2019

7h30 - 11h30

Học thuyết Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Hội trường tầng 2 nhà C

D1,2,3

13h00 - 17h30

7h30 - 11h30

Xây dựng Đoàn TNCS

Hồ Chí Minh

P.302

TN1,2,3

13h00 - 17h30

7h30 - 11h30

An sinh xã hội

P.202

XH1,2

13h00 - 17h30

29/03/2019

7h30 - 11h30

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-LêNin

Hội trường tầng 2 nhà C

TN1,2,3

13h00 - 17h30

7h30 - 11h30

Phát triển cộng đồng

P.202

XH1,2

13h00 - 17h30

7h30 - 11h30

Xây dựng Đảng về tổ chức

P.302

D1,2,3

13h00 - 17h30

          Giám đốc Học viện yêu cầu lãnh đạo các Khoa bố trí giảng viên lên lớp đúng thời gian; Lãnh đạo Phòng Quản trị bố trí phòng học, giảng đường .

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video