Công văn gửi các tỉnh/thành và các trường chính trị danh mục các lớp bồi dưỡng, tập huấn năm 2019 của Học viện

2/20/2019 385

CÔNG VĂN GỬI CÁC TỈNH/THÀNH VÀ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

ANH MỤC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN NĂM 2019

CỦA HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

Xem tại đây

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan