11/29/2018 8:04:05 AM (1159)

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG TÁC THANH NIÊN

Khoa Công tác Thanh niên là một trong những khoa nòng cốt của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, có lịch sử phát triển gắn liền với công tác đào tạo cán bộ Đoàn, trải qua hơn 55 năm xây dựng và phát triển. Trước đây Khoa được gọi là Khoa Thanh Vận, năm 1991 mới đổi thành Khoa công tác Thanh niên. Năm 2002 sát nhập với Khoa Thiếu nhi và Khoa Văn hóa Thể thao thành Khoa Công tác Thanh thiếu nhi. Khoa Công tác Thanh niên mới được thành lập lại (15/8/2011) trên cơ sở tách ra từ khoa Công tác Thanh thiếu nhi. Hiện nay Khoa đang phải đảm nhận khối lượng đào tạo, bồi dưỡng lớn nhất trong Học viện: Đào tạo chuyên ngành Công tác Thanh niên ở các hệ đào tạo chính quy, tại chức; Bồi dưỡng chuyên môn kĩ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong toàn quốc. 

Hiện nay khoa có 12 giảng viên, trong đó có 5 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, 3 cử nhân.
Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Đồng Linh.

Khoa Công tác Thanh niên là khoa giáo dục chuyên nghiệp, giữ vai trò chủ lực trong hệ thống đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành công tác Thanh niên của Học viện và cho hệ thống Đoàn, Hội, Đội trong toàn quốc.
Khoa Công tác Thanh niên có các chức năng, nhiệm vụ:
-      Tổ chức Đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành công tác Thanh niên.
-      Nghiên cứu khoa học về công tác thanh niên.
-      Tham mưu cho Ban giám đốc về xây dựng, phát triển và hoàn thiện chuyên ngành Công tác thanh niên.
-      Tổ chức biên tập, biên soạn, xuất bản, phát hành giáo trình tài liệu chuyên ngành Công tác thanh niên.
-      Tổ chức thực tập, thực hành, thực tế cho học viên, sinh viên.
-      Xây dựng, tổ chức hoạt động và phát triển Trung tâm kĩ năng Thanh thiếu niên.
Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, mọi giảng viên của khoa đã tích cực trong giảng dạy, nghiên cứu và đã đạt được những thanh tích sau:
-      Đã hoàn thiện trên 50 giáo án cho bài giảng mới, môn mới.
-      Hoàn thiện 5 bộ giáo trình được Hội đồng khoa học phê duyệt và đưa vào giảng dạy cho các chuyên ngành mới của hệ Trung cấp chuyên nghiệp.
-      Bảo vệ thành công một đề tài cấp bộ KTN 06/2010.
-      Biên soạn trên 50 cuốn tài sách, liệu tham khảo về hướng dẫn kĩ năng, nghiệp vụ công tác thanh thiếu nhi.
-      Tổ chức trên 20 cuộc Hội thảo khoa học cấp khoa.
-      Tổ chức liên kết giảng dạy, tập huấn cho hơn 200 lớp tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn quốc.
-      Trong 10 năm liền Khoa Công tác Thanh niên luôn đạt danh hiệu lao động xuất sắc, có 100% cán bộ đạt lao động xuất sắc và trên 30% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 02 đồng chí đạt danh hiệu thi đua cấp bộ.

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video