LỊCH CÔNG TÁC Tuần 40 - Từ ngày 01/10 đến 07/10/2018

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 40 - Từ ngày 01/10 đến 07/10/2018


 
Thứ, ngày Thời gian Nội dung
Thứ Hai
01/10
7h30 Lễ chào cờ tháng 10
Thành phần: Đại diện BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị và theo triệu tập của Đoàn TN Học viện.
8h00 Đ/c Nguyễn Hải Đăng dự họp Ban thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà 62 Bà Triệu, Hà Nội
10h00 Đ/c Nguyễn Hải Đăng dự họp Ban Chấp hành Đảng ủy Trung ương Đoàn
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà 62 Bà Triệu, Hà Nội
Thứ Ba
02/10
8h00 Đ/c Nguyễn Phú Trường dự khai mạc lớp bồi dưỡng Bí thư đoàn cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc
Thứ Tư
03/10
8h30 Đ/c Nguyễn Hải Đăng dự Hội thảo về sửa đổi Luật thanh niên.
Địa điểm: Hội trường Tầng 2 Nhà 62 Bà Triệu, Hà Nội
14h00 Đảng ủy Trung ương Đoàn kiểm tra chuyên đề Đảng bộ Học viện
Thành phần: Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, đ/c Võ Thị Huế chuyên viên Văn phòng Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp T2 Nhà A.
15h00 Đ/c Hoàng Minh Tuấn dự buổi báo cáo thông tin đối ngoại về Campuchia
Địa điểm: Hội trường 26/3, 62 Bà Triệu
16h00
Họp Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên
Thành phần: Các thành viên hội đồng, giáo viên chủ nhiệm K6D3
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A
16h30
Kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc lớp Bồi dưỡng Chủ tịch hội đồng Đội cấp huyện
Thành phần: BGĐ Học viện, Ban tổ chức lớp, Giáo viên chủ nhiệm.
Địa điểm: Hội trường Tầng 2 Nhà C
Thứ Năm
04/10
8h30 Nghiệm thu đề cương học phần Kinh tế phát triển
Thành phần: Các thành viên hội đồng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
9h30
Nghiệm thu đề cương học phần Quản lý nhà nước về kinh tế
Thành phần: Các thành viên hội đồng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
14h00 Khai mạc lớp Bồi dưỡng Chủ tịch hội đồng Đội cấp huyện.
Thành phần: Ban tổ chức lớp, Giáo viên chủ nhiệm.
Địa điểm: Hội trường Tầng 2 Nhà C
Thứ Sáu
05/10
8h00 Họp giao ban tháng 10.
Thành phần: BGĐ Học viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện, Chủ tịch công Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Trung đội trưởng Tự vệ, Chánh Thanh tra nhân dân Học viện.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A.
8h00 Giám đốc Học viện làm việc với Phân viện miền Nam.
Địa điểm: Phòng họp Phân viện miền Nam.
Thứ Bảy
06/10
   
Chủ Nhật
07/10
16h00 Bế mạc lớp Bồi dưỡng Chủ tịch hội đồng Đội cấp huyện.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Phú Trường, Ban tổ chức lớp, Giáo viên chủ nhiệm.
Địa điểm: Hội trường Tầng 2 Nhà C
        
- Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung
 
 


Danh mục chính

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0331335
Trực tuyến
000046