LỊCH CÔNG TÁC Tuần 16 - Từ ngày 16/04 đến 22/04/2018LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 16 - Từ ngày 16/04 đến 22/04/2018

 
Thứ, ngày Thời gian Nội dung
  Thứ hai
16/04
14h00 Họp Hội đồng thi tốt nghiệp khóa 3
Thành phần: Theo quyết định của Giám đốc Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ ba
17/04
   
Thứ Tư
18/04
   
Thứ Năm
19/04
8h30 Giao ban sinh viên K5 và K6
Thành phần: Đại diện Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên; Phòng Quản trị; Bí thư Đoàn Học viện; BQL khu nội trú; Bộ phận Y tế; Ban cán sự, Bí thư chi đoàn các lớp K5, K6.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà C
  14h00
Giao ban sinh viên K4
Thành phần: Đại diện Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên; Phòng Quản trị; Bí thư Đoàn Học viện; BQL khu nội trú; Bộ phận Y tế; Ban cán sự, Bí thư chi đoàn các lớp K4.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà C
Thứ Sáu
20/04
8h00 Giao ban công tác tuần
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các phòng.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ Bảy
21/04
8h00
Khoa Công tác thiếu nhi tổ chức Hội thi Vẻ đẹp phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
Thành phần: Đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc HV; đại biểu theo giấy mời; Giảng viên khoa Công tác thiếu nhi; sinh viên khoa Công tác thanh niên
Địa điểm: Sân chính HV
Chủ Nhật
22/04
   
            
LỊCH NHÂN ĐỀ HỌC KỲ II NĂM HỌC  2017- 2018  
         
TT KHOA SỐ MÔN KHOA PHỤ TRÁCH NGÀY  NHÂN ĐỀ  
 
1 Chính trị học 25 môn Thứ 2 ngày 16/4/2018  
2 Công tác xã hội 15 môn Thứ 3 ngày 17/4/2018  
3 Công tác Thanh niên 9 môn Sáng Thứ 4 ngày 18/4/2018  
4 Công tác thiếu nhi 03 môn Chiều Thứ 4 ngày 18/4/2018  
5 Cơ bản 4 môn Sáng Thứ 5 ngày 19/4/2018  
Ghi chú: Đề nghị Lãnh đạo các Khoa cử giảng viên đến Phòng Đào tạo thực hiện việc: bốc thăm đề thi, sao đề thi và niêm phong đề thi.
 
Việc sao đề thi thực hiện tại phòng Hành chính
Đề nghị Khoa Công tác thanh niên nộp đề thi
 
- Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung
 
 

Danh mục chính

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0340517
Trực tuyến
000060