LỊCH CÔNG TÁC Tuần 5 - Từ ngày 29 đến 04/02/2018


LỊCH CÔNG TÁC 
Tuần 5 - Từ ngày 29 đến 04/02/2018  

 
 
Thứ, ngày Thời gian Nội dung
Thứ hai
29/01
8h00 Giao ban khối sinh viên Khóa 3 và khóa 5 
Thành phần: Đại diện Phòng Đào tạo & CTCT,SV; Phòng Quản trị; Bí thư Đoàn HV; BQL khu Nội trú; Bộ phận Y tế; Ban cán sự, Bí thư chi đoàn
Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà C
14h00 Giao ban khối sinh viên Khoá 4  
Thành phần: Đại diện Phòng Đào tạo & CTCT,SV; Phòng Quản trị; Bí thư Đoàn HV; BQL khu Nội trú; Bộ phận Y tế; Ban cán sự, Bí thư chi đoàn
Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà C
 
 
14h00
Họp công khai tài sản Ban Giám đốc Học viện
Thành phần: BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Viện trưởng Viện nghiên cứu Thanh niên, Chủ tịch công Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
 
15h15
Họp về công tác tuyển dụng năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc và trưởng các đơn vị thuộc Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
 
16h00
Họp Hội đồng tư vấn
Thành phần: Các thành viên Hội đồng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
 
17h00
Duyệt maket tờ rơi tuyển sinh 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các khoa, trưởng phòng Đào tạo và công tác sinh viên, ban tuyển sinh đại học
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ Ba
30/01
14h00 Làm việc với phòng Đào tạo và phòng Kế hoạch Tài vụ về công tác bồi dưỡng 2018
Thành phần: Giám đốc Học viện, Đ/c Phó Giám đốc Học viện phụ trách công tác bồi dưỡng, lãnh đạo Phòng Kế hoạch Tài vụ và lãnh đạo phòng Đào tạo và công tác sinh viên
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ Tư
31/01
8h00 Họp Tổ biên tập tài liệu bồi dưỡng
Thành phần: Giám đốc Học viện, Đ/c Nguyễn Phú Trường – Phó Giám đốc Học viện, các thành viên tổ biên tập, trưởng phòng Đào tạo và Công  tác sinh viên, Đ/c Đặng Anh Thao, Đ/c Hoàng Văn Hòa
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
14h00 Báo cáo Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách Học viện về kế hoạch các lớp bồi dưỡng năm 2018
Thành phần: Giám đốc Học viện, Đ/c Nguyễn Phú Trường – Phó Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Đào tạo phụ trách công tác bồi dưỡng; Đ/c Hoàng Văn Hòa.
Địa điểm: Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn
Thứ Năm
01/02
8h00 Họp góp ý quy chế Phân viện miền Nam, Viện Nghiên cứu thanh niên
Thành phần: Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Viện trưởng Viện nghiên cứu Thanh niên, Ban Giám đốc Phân viện miền Nam, trưởng các phòng Tổ chức Hành chính, Đào tạo và Công tác sinh viên, Kế hoạch Tài vụ.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
14h00 Hội nghị tài chính khối đào tạo phía Bắc
Thành phần: Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, giảng viên khối đào tạo phía Bắc
Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà C
Thứ Sáu
02/02
8h00 Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6 khóa XII
Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, BCS, BCH các chi đoàn, sinh viên là đối tượng Đảng
Địa điểm: Hội trường lớn
14h00 Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà C
16h00 Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
Thành phần: BCH Đảng ủy, toàn thể đảng viên của Đảng bộ Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà C
 
Ghi chú: - Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung
 

Danh mục chính

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0371323
Trực tuyến
000032