LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 - TỪ NGÀY 15 ĐẾN 21/01/2018


Thứ, ngày Thời gian Nội dung
Thứ hai
15/01
14h00 Duyệt chương trình công tác Trung tâm Thông tin - Thư viện năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài vụ, Quản trị; toàn thể cán bộ Trung tâm Thông tin – Thư viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
15h00 Duyệt chương trình công tác Phòng Quản trị năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài vụ, toàn thể cán bộ phòng Quản trị
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
16h15 Duyệt chương trình công tác Phòng Tổ chức – Hành chính năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Kế hoạch - Tài vụ, Quản trị toàn thể cán bộ phòng Tổ chức - Hành chính
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ Ba
16/01
8h00 Làm việc với Đoàn thanh niên Học viện về Chương trình công tác năm 2018
Thành phần: Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Tổ chức – Hành chính, Đào tạo và công tác sinh viên, Kế hoạch – Tài vụ, Quản trị, BCH Đoàn Thanh niên Học viện.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
9h00 Làm việc với Công đoàn Học viện về chương trình công tác năm 2018
Thành phần: Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Tổ chức – Hành chính, Đào tạo và công tác sinh viên, Kế hoạch – Tài vụ, Quản trị, BCH Công đoàn Học viện.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
10h00 Làm việc với Chi hội cựu chiến binh và Trung đội Tự vệ Học viện về chương trình công tác 2018
Thành phần: Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Tổ chức – Hành chính, Đào tạo và công tác sinh viên, Kế hoạch – Tài vụ, Quản trị; lãnh đạo chi hội cựu chiến binh, trung đội tự vệ Học viện.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
14h00 Duyệt chương trình công tác Phòng Kế hoạch – Tài vụ năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức – Hành chính, Quản trị, toàn thể cán bộ phòng Kế hoạch - Tài vụ.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
15h00 Duyệt chương trình công tác Khoa Công tác thiếu nhi năm 2018.
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài vụ, Quản trị; toàn thể giảng viên khoa Công tác thiếu nhi
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
 
 
16h00 Duyệt chương trình công tác Khoa Công tác xã hội năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài vụ, Quản trị; toàn thể giảng viên khoa Công tác xã hội
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
 
 
Thứ Tư
17/01
8h00 Duyệt chương trình công tác Khoa Công tác Thanh niên năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài vụ, Quản trị; toàn thể giảng viên khoa Công tác xã hội
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
9h30 Duyệt chương trình công tác Khoa Chính trị học năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài vụ, Quản trị; toàn thể giảng viên khoa Chính trị học
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
10h30 Duyệt chương trình công tác Khoa Cơ bản năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài vụ, Quản trị; toàn thể giảng viên khoa Cơ bản
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
14h00 Duyệt chương trình công tác Trung tâm phát triển kỹ năng xã hội năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài vụ, Quản trị to toàn thể cán bộ Trung tâm phát triển kỹ năng xã hội.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
16h00 Ban Bí thư Trung ương Đoàn duyệt kế hoạch công tác năm 2018 của Học viện
Thành phần: Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Viện trưởng viện Nghiên cứu Thanh niên, đại diện Ban Giám đốc Phân viện miền Nam, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên
Đại điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà 62 Bà triệu, Hà Nội
Thứ Năm
18/01
8h00 Ban Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến triển khai học tập nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (cả ngày)
Địa điểm: 30 Phạm Hùng
14h00 Khai mạc tuyển viên chức
Thành phần: Hội đồng thi, Ban Coi thi, viên chức thi
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà C
Thứ Sáu
19/01
8h00 Giao ban công tác tuần
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các phòng, trung tâm
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
8h00 Thi tuyển viên chức
Thành phần: Ban Tổ chức kỳ thi và các đơn vị, cá nhân có liên quan
Địa điểm: Giảng đường Nhà C
13h30 Thi tuyển viên chức
Thành phần: Ban Tổ chức kỳ thi và các đơn vị, cá nhân có liên quan
Địa điểm: Giảng đường Nhà C
Thứ Bảy
20/01
8h00 Thi tuyển viên chức
Thành phần: Ban Tổ chức kỳ thi và các đơn vị, cá nhân có liên quan
Địa điểm: Giảng đường Nhà C
13h30 Thi tuyển viên chức
Thành phần: Ban Tổ chức kỳ thi và các đơn vị, cá nhân có liên quan
Địa điểm: Giảng đường Nhà C
Chủ Nhật
21/01
8h00 Thi tuyển viên chức
Thành phần: Ban Tổ chức kỳ thi và các đơn vị, cá nhân có liên quan
Địa điểm: Giảng đường Nhà C
  
Ghi chú: - Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung

Danh mục chính

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0371336
Trực tuyến
000031