Thông báo cho mượn giáo trình

  THÔNG BÁO 

V/v cho mượn giáo trình 

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình học cho sinh viên, đồng thời xem xét mức độ đáp ứng của giáo trình đối với nhu cầu học tập để Thư viện có kế hoạch bổ sung thêm giáo trình. Trung tâm TT-TV thông báo tới bạn đọc sẽ kéo dài thời gian mượn giáo trình từ 1 tháng lên 1 kỳ học.

Thời hạn trả sách  sau 1 tuần kết thúc kỳ thi học kỳ theo thông báo của phòng Đào tạo và CTCTSV. Quá thời hạn trên Trung tâm TT-TV sẽ xử lý theo nội quy Thư viện.

 Trung tâm TT-TVVideo giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0331297
Trực tuyến
000031