Chương trình đào tạo đại học

07:26:08 Ngày 29/11/2018

Ngày 17/02/2012, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã ký quyết định số 661/QĐ-BGDĐT về việc giao cho Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đào tạo trình độ đại học chính quy các ngành: Công tác Thanh thiếu niên, ...

14588