post
post
Giới thiệu Bộ môn Ngoại ngữ
07:24:36 Ngày 29/11/2018 4054

Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng dạy, nghiên cứu khoa học (NCKH) trong các lĩnh vực được Ban Giám đốc giao; quản lý, bồi dưỡng, đào tạo giáo viên, giảng viên, cán ...

post
Giới thiệu Bộ môn Tin học
07:24:19 Ngày 29/11/2018 4062

Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng dạy, nghiên cứu khoa học (NCKH) trong các lĩnh vực được Ban Giám đốc giao; quản lý, bồi dưỡng, đào tạo giáo viên, giảng viên, cán ...

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post