Tuyển sinh Học kỳ quân đội 2019

11:25:38 Ngày 19/04/2019

Học kỳ quân đội/ Học kỳ công an là chương trình dành cho thanh thiếu niên từ 8 đến 18 tuổi. Chia 3 lứa tuổi để huấn luyện.

4322