THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - NĂM 2018


1. Sinh viên các khóa viết đơn đăng ký môn thi lại và biên lai thu lệ phí nộp tại Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên từ ngày 23/07/2018 đến hết ngày 27/07/2018
2. Lệ phí thi: 500.000 đồng/môn nộp tại Phòng Kế hoạch - Tài vụ.
3. Thời gian thi từ ngày 11/08/2018 đến hết ngày 12/08/2018 (có lịch chi tiết kèm theo)
                    Danh sách phòng thi được niêm yết tại bảng tin Học viện trước ngày 10/08/2018
Ngày thi Buổi Thời gian Môn thi Địa điểm Ngành
11/08/2018 Sáng 7h00 Môn Khoa học Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa xã hội khoa học + Tư tưởng Hồ Chí Minh 401, 402 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước;  Công tác Thanh thiếu niên; Công tác xã hội
Chiều 13h00 Môn Cơ sở ngành: Chính sách xã hội 401 Công tác xã hội
Môn Cơ sở ngành: Phương pháp công tác Thiếu nhi 401 Công tác Thanh thiếu niên
12/08/2018 Sáng 7h00 Môn Chuyên ngành: Xây dựng Đảng về chính trị 401 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Môn Chuyên ngành: Quản lý hành chính Nhà nước Việt Nam 401
Môn Chuyên ngành: Phát triển cộng động 401 Công tác xã hội
Môn Chuyên ngành: Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh 401 Công tác Thanh thiếu niên
 
 

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0368180
Trực tuyến
000017