LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 3


LỊCH  THI TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
KHÓA 3 NIÊN KHÓA 2014 - 2018
(Từ ngày 04/05/2018 đến ngày 06/05/2018)
Ngày thi Buổi Thời gian Môn thi Địa điểm Ngành
04/5/2018 Chiều 15h00 Học nội quy, quy chế thi tốt nghiệp Hội trường lớn Cả 3 ngành
Thứ 7 05/5/2018 Sáng 7h30 Môn Khoa học Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh:
Chủ nghĩa xã hội khoa học
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Chiều 13h30 Môn Khoa học Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh:
Tư tưởng Hồ Chí Minh
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505, 506 Công tác Thanh thiếu niên - Công tác xã hội
Chủ nhật 06/5/2018 Sáng 7h30 Môn Cơ sở ngành:
Luật Hiến pháp
501, 502, 503, 504, 505, 506 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Môn Cơ sở ngành:
Chính sách xã hội
401, 402, 403, 404 Công tác xã hội
Môn Cơ sở ngành:
Lý luận chung về công tác Thanh niên
601 Công tác Thanh thiếu niên
Môn Cơ sở ngành:
Phương pháp công tác Thiếu nhi
602, 603, 604, 605
Chiều 13h30 Môn Chuyên ngành:
Xây dựng Đảng về chính trị
505, 506 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Môn Chuyên ngành:
Quản lý hành chính Nhà nước Việt Nam
501, 502, 503, 504
Môn Chuyên ngành:
Phát triển cộng động
401, 402, 403, 404 Công tác xã hội
Môn Chuyên ngành:
Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
601 Công tác Thanh thiếu niên
Môn Chuyên ngành:
Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh
602, 603, 604, 605
 

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0340351
Trực tuyến
000026