Lịch thi đợt 1 - Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành Chính Ngân hàng phát triển Việt Nam

  

Lịch thi đợt 1 - Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành Chính Ngân hàng phát triển Việt Nam

 

- Sáng 7h00 ngày 31/05/2015 có mặt trước Phòng thi

- Yêu cầu học viên xuất trình thẻ học viên trước khi vào phòng thi.

- Học viên ngồi theo số báo danh và phòng thi đã được niêm yết.

 

 Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0340451
Trực tuyến
000020