KHÓA 5 (ĐIỂM THI LẦN 2 - HK3)

ĐIỂM THI LẦN 2 - HỌC KỲ 3

LỚP MÔN THI  
D1 Các đảng chính trị trên thế giới Xem tại đây
Chính trị học Xem tại đây
Cơ sở văn hóa Việt Nam Xem tại đây
Giáo dục học đại cương Xem tại đây
Kinh tế vĩ mô Xem tại đây
Lịch sử xây dựng chính quyền Nhà nước Xem tại đây
Logic học đại cương Xem tại đây
Tư tưởng Hồ Chí Minh Xem tại đây
D2 Các đảng chính trị trên thế giới Xem tại đây
Chính trị học Xem tại đây
Cơ sở văn hóa Việt Nam Xem tại đây
Giáo dục học đại cương Xem tại đây
Kinh tế vĩ mô Xem tại đây
Lịch sử xây dựng chính quyền Nhà nước Xem tại đây
Logic học đại cương Xem tại đây
Tư tưởng Hồ Chí Minh Xem tại đây
D3 Các đảng chính trị trên thế giới Xem tại đây
Chính trị học Xem tại đây
Cơ sở văn hóa Việt Nam Xem tại đây
Giáo dục học đại cương Xem tại đây
Kinh tế vĩ mô Xem tại đây
Lịch sử xây dựng chính quyền Nhà nước Xem tại đây
Logic học đại cương Xem tại đây
Tư tưởng Hồ Chí Minh Xem tại đây
TN1 Kỹ năng nói Xem tại đây
Kỹ năng truyền thông Xem tại đây
Lý luận chung về công tác thanh niên Xem tại đây
Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xem tại đây
TN2 Lý luận chung về công tác thiếu nhi Xem tại đây
XH1 Chính sách xã hội Xem tại đây
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin 2 Xem tại đây
Phương pháp nghiên cứu khoa học Xem tại đây
Tâm lý học phát triển Xem tại đây
Xã hội học đại cương Xem tại đây
 

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0258960
Trực tuyến
000018