KHÓA 4 (ĐIỂM THI LẦN 2 - HK5)

ĐIỂM THI LẦN 2 - HỌC KỲ 5

LỚP MÔN THI  
D1 Cơ sở văn hóa Việt Nam Xem tại đây
Dân số phát triển Xem tại đây
Lịch sử xây dựng các Đảng chính trị Xem tại đây
Luật hành chính Xem tại đây
Xây dựng Đảng về chính trị Xem tại đây
Tiếng anh chuyên ngành Xem tại đây
Xây dựng Đảng về tư tưởng Xem tại đây
D2 Cơ sở văn hóa Việt Nam Xem tại đây
Dân số phát triển Xem tại đây
Lịch sử xây dựng các Đảng chính trị Xem tại đây
Kinh tế vi mô Xem tại đây
Một số ngành luật trong hệ thống PLVN Xem tại đây
Xây dựng Đảng về chính trị Xem tại đây
Tiếng anh chuyên ngành Xem tại đây
Xây dựng Đảng về tư tưởng Xem tại đây
D3 Cơ sở văn hóa Việt Nam Xem tại đây
Dân số phát triển Xem tại đây
Lịch sử xây dựng các Đảng chính trị Xem tại đây
Kinh tế vi mô Xem tại đây
Một số ngành luật trong hệ thống PLVN Xem tại đây
Luật hành chính Xem tại đây
Xây dựng Đảng về chính trị Xem tại đây
Tiếng anh chuyên ngành Xem tại đây
Xây dựng Đảng về tư tưởng Xem tại đây
TN1 Công tác dân vận của Đảng Xem tại đây
Nghiệp vụ công tác thanh niên Xem tại đây
Nghiệp vụ công tác thiếu nhi Xem tại đây
Ngoại ngữ chuyên ngành 1 Xem tại đây
Quản lý NN về công tác thanh niên Xem tại đây
TN2 Công tác dân vận của Đảng Xem tại đây
Nghiệp vụ công tác thanh niên Xem tại đây
Nghiệp vụ công tác thiếu nhi Xem tại đây
Ngoại ngữ chuyên ngành 1 Xem tại đây
Quản lý NN về công tác thanh niên Xem tại đây
Kỹ năng công tác thanh niên Xem tại đây
Quản lý hành chính Nhà nước Xem tại đây
TN3 Công tác dân vận của Đảng Xem tại đây
Nghiệp vụ công tác thanh niên Xem tại đây
Quản lý hành chính Nhà nước Xem tại đây
XH1 Công tác xã hội nhóm Xem tại đây
Ngoại ngữ chuyên ngành Xem tại đây
Văn hóa quần chúng Xem tại đây
XH2 Công tác xã hội nhóm Xem tại đây
Ngoại ngữ chuyên ngành Xem tại đây
Văn hóa quần chúng Xem tại đây
 

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0340516
Trực tuyến
000060