Lịch công tác Tuần 49 - Từ ngày 04 đến 08/12/2017


LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 49 - Từ ngày 04 đến 08/12/2017 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thứ hai

04/12

7h30

Lễ chào cờ đầu tháng

Thành phần: Đại diện Đảng ủy, BGĐ, chi hội cựu chiến binh Học viện, cán bộ, viên chức các đơn vị và theo công văn triệu tập của Đoàn thanh niên Học viện

Các đ/c chi hội cựu chiến binh Học viện mặc quân phục

Địa điểm: Sân chính Học viện

9h00

Làm việc với Ban thường vụ ĐoànThanh niên Học viện

Thành phần: Ban thường vụ Đảng ủy Học viện và Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

14h00

Làm việc với Phòng Tổ chức  Hành chính về công tác tuyển dụng viên chức 2017 và một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Bộ phận tổ chức cán bộ

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

Thứ Ba

05/12

8h30

Đ/c Nguyễn Phú Trường – PGĐ Học viện dự Lễ phát động Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2018

Địa điểm: Hội trường 26/3, Trụ sở Trung ương Đoàn 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

9h00

Làm việc với phòng Đào tạo về công tác bồi dưỡng tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội

Thành phần: Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Đào tạo, Đ/c Hoàng Văn Hòa

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

 

 

Thứ Tư

06/12

14h00

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Học viện

Thành phần: Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

Thứ Năm

07/12

14h00

Họp BCH Công đoàn Học viện

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà A

Thứ Sáu

08/12

8h00

Giao ban các phòng

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà A

15h30

Đ/c Nguyễn Hải Đăng họp tiểu ban nội dung đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Địa điểm: 60 Bà Triệu

Thứ Bảy

09/12

 

Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phú Trường dự đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình

8h00

Đ/c Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc HV dự Hội nghị Ban Thường vụ TW Đoàn lần thứ hai mươi hai, khóa X

Địa điểm: Hội trường 3C, Khách sạn Khăn Quàng Đỏ

14h00

Đ/c Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc HV dự Hội nghị Ban Chấp hành TW Đoàn lần thứ mười ba, khóa X

Địa điểm: Hội trường 3B, Khách sạn Khăn Quàng Đỏ

Chủ Nhật

10/12

 

Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phú Trường dự đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình

 

Ghi chú:  

 - Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung