Lịch công tác Tuần 41 - Từ ngày 09/10 đến 14/10/2017


LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 41 - Từ ngày 09/10 đến 14/10/2017

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thứ hai

09/10

8h00

Làm việc với phòng Tổ chức - Hành chính

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ, Lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

Thứ ba

10/10

8h00

Khai giảng lớp cán bộ Đoàn xã khu vực Tây Nam Bộ (Lớp 1)

Thành phần: Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức lớp, giáo viê chủ nhiệm

Địa điểm: Thành phố Cần Thơ

 

Đ/c Giám đốc Học viện giảng bài lớp cán bộ Đoàn xã khu vực Tây Nam Bộ (lớp 1)

Địa điểm: Thành phố Cần Thơ

10h30

Bế mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn các trường trung học phổ thông khu vực phía Bắc (Lớp 1)

Thành phần: Đ/c Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện, Ban tổ chức lớp, giáo viên chủ nhiệm

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Nhà C

Thứ Tư

11/10

7h30

Đ/c Hoàng Minh Tuấn – Phó Giám đốc HV dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang

Địa điểm: Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang

16h00

Bế mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn các trường trung học phổ thông khu vực phía Bắc (lớp 2)

Thành phần: Đ/c Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện, Ban tổ chức lớp, giáo viên chủ nhiệm

Địa điểm: Sầm Sơn, Thanh Hóa

Thứ Năm

12/10

8h00

Khai giảng lớp cán bộ Đoàn xã khu vực Tây Nam Bộ (lớp 2)

Thành phần: Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức lớp, giáo viên chủ nhiệm

Địa điểm: TP Rạch Giá - Kiên Giang

 

 

Đ/c Giám đốc Học viện giảng bài lớp cán bộ Đoàn xã khu vực Tây Nam Bộ (lớp 2)

Địa điểm: Thành phố Cần Thơ

 

 

Lớp bồi dưỡng Giảng viên trẻ học cả ngày

Địa điểm: Phòng học tầng 2 - Nhà C

15h00

Chi bộ Khoa Công tác Thiếu nhi tổ chức kết nạp đảng viên mới

Thành phần: Đại biểu dự theo giấy mời

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Nhà A

Thứ Sáu

13/10

8h00

Giao ban các phòng

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Nhà A

13h30

Họp nghe đối tác trình bày phương án liên kết đào tạo

Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Nhà A

14h00

Sinh viên khóa 2 làm thủ tục nhận bằng đợt 2 và tập nghi lễ nhận bằng

Thành phần: Phòng Đào tạo, sinh viên khóa 2 nhận bằng đợt 2 

Địa điểm: Hội trường lớn

14h00

Chi bộ Khoa Công tác Thanh niên tổ chức kết nạp đảng viên mới

Thành phần: Đại biểu dự theo giấy mời

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Nhà A

15h30

Kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Học viện và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K2 – đợt 2

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài vụ, Quản trị.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

16h30

Họp Hội đồng tuyển dụng cán bộ về công tác tại Phòng Quản trị

Đại điểm: Phòng hp tầng 2 Nhà A

Thứ 7

14/10

8h00

Khai mạc lớp cán bộ Đoàn trường trung học phổ thông khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Thành phần: Ban Tổ chức lớp, Giáo viên chủ nhiệm

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

8h30

Lễ kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Học viện và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K2 đợt 2

Thành phần: Đại biểu dự theo giấy mời, BGĐ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên K2 nhận bằng tốt nghiệp đợt 2, BCS, BCH chi đoàn, đại diện sinh viên các lớp đại học K3,K4,K5,K6

Địa điểm: Hội trường lớn

Các đơn vị thực hiện theo Kế hoạch số 31/KH-HVTTNVN ngày 4/10/2017.

Chủ nhật

15/10

8h00

Giám đốc Học viện giảng bài lớp cán bộ Đoàn trường trung học phổ thông các tỉnh miền trung và Tây Nguyên

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

09h00

 

Đ/c Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày tựu trường khóa III Trường Đoàn Trung ương

Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 - Nhà C

 

Ghi chú:  - Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung