Đại hội Chi bộ Khoa Công tác Thanh niên: Đổi mới đột phá và toàn diện


  Đại hội Chi bộ Khoa Công tác Thanh niên: Đổi mới đột phá và toàn diện    

 

(K.M) Chi bộ Khoa Công tác Thanh niên cần xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 là lãnh đạo Chi bộ đổi mới đột phá và toàn diện trên mọi mặt công tác, đặc biệt chú trọng công tác chuyên môn, bao gồm: đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Đó là những phát biểu đầy tâm huyết của đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại Đại hội Chi bộ Khoa Công tác Thanh niên.

  

 Chi bộ Khoa Công tác Thanh niên

Chiều ngày 22 tháng 9 năm 2017, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đại hội Chi bộ Khoa Công tác Thanh niên đã diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới.

Tiết mục văn nghệ của đoàn viên Liên Chi đoàn Khoa Công tác Thanh niên chào mừng Đại hội

Đại hội vui mừng chào đón sự có mặt của đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đại diện Chi ủy Chi bộ Khoa Công tác Thiếu nhi cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Khoa Công tác Thanh niên.

Với tinh thần thẳng thắn, trung thực và khách quan, Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ Khoa Công tác Thanh niên đã nhìn nhận một cách toàn diện những đặc điểm tình hình thuận lợi và khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác: lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Đại hội cũng đã đánh giá chung những ưu điểm của Chi bộ đến từ tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong tập thể lãnh đạo và toàn Chi bộ, sự đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự phát huy cao nhất vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng thẳng thắn thừa nhận những mặt còn hạn chế như vấn đề sinh hoạt chi bộ đôi khi chưa thực sự đảm bảo do khối lượng công việc chuyên môn nhiều.

Đại hội cũng đã lắng nghe ý kiến tham luận, đóng góp của các đồng chí đại biểu. Các ý kiến chủ yếu tập trung khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Khoa, Học viện, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khoa và Học viện.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Đặc biệt, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Đăng đã dành nhiều tâm huyết nhìn nhận, đánh giá và phân tích những thành tựu mà Chi bộ Khoa Công tác Thanh niên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong giai đoạn phát triển mới với nhiều thay đổi về mặt cơ cấu, tổ chức của Học viện: quản lý sinh viên theo các Khoa, hình thành các Liên Chi đoàn trực thuộc Khoa,… Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo Chi bộ Khoa Công tác Thanh niên cần xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 là lãnh đạo Chi bộ đổi mới đột phá và toàn diện trên mọi mặt công tác, đặc biệt chú trọng công tác chuyên môn, bao gồm: đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Đồng chí nhấn mạnh: đổi mới là yếu tố sống còn trong quá trình tự chủ, hội nhập. Khoa Công tác Thanh niên cần có những bước đổi mới mang tính đột phá về mọi mặt: từ triết lý đào tạo đến phương pháp giảng dạy coi thực hành là trọng tâm, chú trọng cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có thể ứng dụng ngay vào quá trình thực hành nghề nghiệp, kết hợp các công nghệ, phương pháp giáo dục hiện đại như phương pháp mô hình giả lập, tạo môi trường thực hành và ứng dụng cho sinh viên ngay từ trên lớp, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phong phú, xác định rõ các tiêu chí và chuẩn đầu ra cụ thể, chi tiết,…

Đáp lại những tình cảm và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đại diện Lãnh đạo Chi bộ Khoa trân trọng cảm ơn và tiếp thu mọi ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, đồng thời khẳng định tập thể Chi bộ Khoa sẽ luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần cao nhất, vượt mọi khó khăn, thử thách, lãnh đạo Khoa đổi mới và phát triển.

 

 

Đại hội cũng đã bầu ra Chi ủy chi bộ Khoa Công tác Thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí:

Đồng chí Phạm Mạnh Hà - Bí thư Chi bộ

Đông chí Nguyễn Thái Duy - Phó Bí thư Chi bộ

Đồng chí Phạm Thu Thủy - Chi ủy viên.

 

Đại hội kết thúc thành công rực rỡ trong không khí hân hoan, phấn khởi, hứa hẹn một nhiệm kỳ mới với nhiều thắng lợi mới./. 

 


Các bài viết khác